Vilkår for bruk av Flytogets digitale plattform

Flytoget driver sin virksomhet etter tillatelse fra Samferdselsdepartementet og Statens jernbanetilsyn.

Disse vilkårene regulerer kundens1 bruk av Flytogets digitale plattform2. Vi oppfordrer deg til å lese disse vilkårene, særlig de delene som gjelder behandling av personopplysninger, samt øvrige vilkår av betydning for din reise3.

Vilkårene vil bli oppdatert fra tid til annen bl.a. som følge av at tjenestene utvides eller endres, og vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg. Den til enhver tid gjeldende versjonen av vilkårene finner du på flytoget.no.

I dagens teknologiske samfunn legger de fleste av oss igjen elektroniske spor hver eneste dag. Hensikten med disse vilkårene er å gi deg som kunde tilstrekkelig informasjon om hvordan Flytoget behandler ikke-sensitive personopplysninger4 om deg og dine reiser.

Ved aksept av vilkårene for opprettelse av profil, bekrefter du at du har lest, forstått og samtykker til innholdet i vilkårene beskrevet nedenfor. For kunder under 13 år er samtykke av dens foresatte eller verge påkrevet.

Ved å opprette en profil på Flytogets digitale plattform blir du bli bedt om å avgi personopplysninger. Flytoget vil behandle5 personopplysninger slik at vi nå og i fremtiden kan tilby deg en mest mulig relevant og enkel tjeneste, videreutvikling av tjenester, samt nødvendig kommunikasjon og administrasjon av ditt kundeforhold, i tilknytning til din bruk av Flytogets digitale plattform.

Det er Flytoget som er behandlingsansvarlig6 og det ansvarlige selskap for personopplysninger etter personopplysningsloven, med mindre informasjonen er sammenstilt av Flytogets samarbeidspartnere.

Flytoget samarbeider med forskjellige leverandører for å bidra til utviklingen av Flytogets digitale tjenester. Vi kan i slike tilfeller gi disse leverandørene de personopplysninger kunden har oppgitt, og som samarbeidspartneren trenger i forbindelse med samarbeidet. Alle leverandører må inngå en databehandleravtale med Flytoget.

Flytoget og Flytogets samarbeidspartnere7 kan kommunisere8 med sine medlemmer, herunder sende informasjon eller tilbud med sine respektive produkter og tjenester. For det tilfelle at Flytogets samarbeidspartnere henvender seg til Kunden direkte, vil de være behandlingsansvarlige etter personopplysningsloven. Flytogets samarbeidspartnere vil opplyse hvilke personopplysninger som ligger til grunn for informasjonen eller tilbudet, at de opplysningene er hentet fra Flytoget, og at den aktuelle samarbeidspartneren er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven.

Kommunikasjon til medlemmer under 18 år vil kun finne sted for å bekrefte tjenester eller tilbud som allerede benyttes. Annen kommunikasjon til medlemmer under 18 år vil skje ved post til medlemmets foresatte eller verge.

Flytoget App benytter Push Notification9 for å sende push meldinger til kunder.

EuroBonus-medlemmer som ønsker å bruke medlemsnummeret ved kjøp av reiser med Flytoget, innestår for at de har samtykket til EuroBonus vilkår10. Flytoget forbeholder seg rett til, etter utøvelse av rimelig skjønn ved kundens misbruk11, å avslutte koblingen mellom EuroBonus og kundens profil. Dette medfører at opptjente og ubenyttede bonuspoeng som ennå ikke er registrert i EuroBonus, går tapt.

Dine personopplysninger lagres i Norge eller innenfor EU/EØS-området, og i henhold til norsk personvernlovgivning.

Du har rett til å kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og få de utlevert, samt kreve dem rettet, slettet, eller supplert, dersom de er uriktige eller ufullstendige, kan du få dem rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte Flytogets kundeservice på telefon12, e-post13 eller send en skriftlig begjæring14 til Flytoget.

Opphavsretten, øvrige rettigheter og innhold i Flytogets digitale plattform, tilhører15 Flytoget eller dets underleverandører og samarbeidspartnere.

1. Hvorfor blir personopplysninger innsamlet av Flytoget?

Flytoget registrerer og behandler personopplysninger til følgende formål:

 • Registrering av opptjening og bruken av EuroBonus-poeng.
 • Administrasjon og utføring av bestillinger.
 • Analyse av kundeatferd.
 • Evaluering og forbedring av Flytoget og virksomheten til Flytogets samarbeidspartnere.
 • Oppdatering av medlemmenes adresse og kontaktinformasjon, samt blokkering/ annullering av avdøde medlemmers EuroBonus kontoer.
 • Samordning av tilbud og aktiviteter alene eller sammen med Flytogets samarbeidspartnere. For å koordinere slike tilbud og aktiviteter av interesse for kunder kan personopplysninger overføres og deles med Flytogets samarbeidspartnere. Slik deling kan foretas til land utenfor EU og EØS.
 • Tilpassing av markedsføring av produkter og tjenester fra Flytoget og/eller Flytogets samarbeidspartnere. Medlemmet har rett til å kreve at personopplysninger ikke blir benyttet i direkte markedsføring, eller at de ikke skal motta markedsføring fra Flytoget eller Flytogets samarbeidspartnere. Retten utøves gjennom å kontakte Flytoget eller ved å bruke kobling i den aktuelle digitale kommunikasjonen.

2. Er mine personopplysninger sikre?

Ja! Du kan være trygg på at opplysninger om deg og dine reiser ikke misbrukes av Flytoget som behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi behandler. Alle personlige opplysninger blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet i henhold til:

 • Personopplysningsloven av 14., april 2000 n3. 31 med tilhørende forskrifter.
 • Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektronisk billettering.
 • Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

Dine personopplysninger vil ikke bli utlevert til tredjepart, med mindre du har gitt Flytoget samtykke til at slik utlevering kan skje.

3. Hvor lenge blir mine reisekvitteringer lagret?

Billetter lagres i Flytoget App med kjøps- og reisehistorikk i 90 dager fra kjøpet for at du skal kunne få kvittering. Ved opprettelse av profil aksepterer du at dine personlige data knyttes mot lagret informasjon om reisekvitteringer for de siste 700 dager.

Dette gir deg mulighet til å hente ut kvitteringer fra tidligere reiser.

Formålet med utvidet lagringstid i Flytogets kundebase er at Flytoget skal gi kunden mulighet til å hente ut kvitteringer fra tidligere reiser, samt at Flytoget ønsker å identifisere kundegrupper ut fra reisehistorikk, for å kunne tilby verdiøkende tjenester (eksempelvis lojalitetsprogram).

Opplysninger som lagres som reisehistorikk kan være tidspunkt for kjøp og reise, type billett, hvordan kunden har betalt og antallet billetter kunden har kjøpt.

Etter å ha opprettet profil kan du redusere lagringstiden for dine reisekvitteringer på «Min side» til 104 dager.

Dersom du velger å slette din profilen vil også dine personopplysninger slettes. Dine reisekvitteringer vil som følge av dette bli anonyme, slik de var før du opprettet profil.

Dersom du har redusert lagringstid for kvitteringer i din profil vil dette tilbakestilles til 700 dager. Du kan fortsatt bruke kredittkortet til å reise billettløst som før, men du vil ikke kunne få rabatt ved elektroniske billettkjøp, tilsendt kvittering eller annen informasjon, samt en skreddersydd digital tjeneste basert på informasjonen vi har tilgjengelig.

4. Hvor lenge blir mine personopplysninger tilknyttet EuroBonus oppbevart?

EuroBonus-poeng utløper fire år etter utløpet av den kvalifiseringsperiode poenget blev opptjent i, eller når medlemskapet opphører.

Flytoget vil oppbevare personopplysninger i ett år etter det tidspunktet poeng utløper.

Personopplysninger om reise, hotell, leie av bil, og andre kjøp, vil bare bli behandlet i opptil ett år fra det tidspunkt opplysningen ble innhentet eller oppdatert.

5. Hva er Flytoget App og hvordan bruker jeg den?

 • Formål: Flytoget App gir deg tilgang til å kjøpe billetter for Flytogets avganger, planlegge reiser og få oppdatert reiseinformasjon i sanntid. Du vil også kunne få tilgang til kvitteringer for dine billettkjøp.

 • Registering: Før du kan bruke og kjøpe billetter med Flytoget App må du registrere deg med fullt navn og mobilnummer, samt betalingsinformasjon hos Klarna, som er Flytogets betalingsformidler. I tillegg vil du bli forespurt om e-post dersom du ønsker å få tilsendt kvittering.

  Alle kjøp og betaling skjer i henhold til Klarnas tjenestevilkår og betalingsinformasjonen lagres og behandles av Klarna og dets samarbeidspartnere i henhold til retningslinjer for personvern.

 • Bruk: Dersom du skal benytte billett kjøpt via Flytoget App, må du ha kjøpt og fått lastet ned en billett på din mobil eller nettbrett for rett reisestrekning og billettype før reisen starter. Du er videre ansvarlig for at enheten er tilgjengelig, skjermen er leselig, og at du har nok batteri så lenge reisen varer og helt til du har passert Flytogets porter på Oslo Lufthavn. Ved kontroll kan du bli forspurt om å vise billett underveis på strekningen.

  Ved reise fra Oslo Lufthavn, avleses billetten ved portene før nedgang til plattform.
  Ved reise til Oslo Lufthavn avleses billettene i portene ved ankomst.

  Billetten er gyldig fra kjøpstidspunkt og frem til passering av portene på Oslo Lufthavn. Billetten vil være synlig for kontroll i Flytoget App i 2 timer etter at du har passert Flytogets porter på Oslo Lufthavn.

  Billetten er for en reise, en bestemt reisestrekning, uavhengig av retning, men ikke for et angitt reisetidspunkt. Du kan derfor kjøpe flere billetter for senere bruk på samme mobiltelefon/enhet, innen en periode på 90 dager fra kjøpstidspunktet. Du kan også kjøpe billetter for flere i ditt reisefølge, forutsatt at dere gjør togreisen sammen.

  Dersom du reiser uten gyldig korrekt billett, og ev. moderasjonsbevis, vil du bli avkrevd et gebyr iht. Flytogets transportvilkår.

6. Hvilket ansvar har Flytoget for Flytoget App?

Flytoget App vil normalt være tilgjengelig og fungere uten feil eller mangler.

Flytoget App er imidlertid avhengig av flere systemer og nettverkstilgang for å fungere optimalt.

Flytoget App, eller visse funksjoner, kan fra tid til annen også være utilgjengelig for eksempel på grunn av vedlikehold. Flytoget kan ikke garantere at Flytoget App er fri for virus og andre sikkerhetstrusler.

Du er ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av data på din mobil/nettbrett, og for å bruke og vedlikeholde antivirusprogramvare og andre beskyttelsestiltak. Du er videre ansvarlig for å oppdatere Flytoget App når det lanseres nye versjoner.

Flytoget er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som du eller noen andre påføres i forbindelse med bruk eller at Flytoget App ikke kan benyttes som forutsatt.

Skulle det oppstå situasjoner med feilinformasjon om rutetider i Flytoget App, som påfører deg utgifter til alternativ transport eller andre nødvendige tiltak, gjelder Flytogets transportvilkår.

7. Hvilke regler gjelder for oppsigelse og opphør av avtalen om bruk av Flytoget App?

Du kan når som helst si opp avtalen ved å kontakte Flytogets kundeservice.

Billettene kan ikke overføres til en annen profil. Ubrukte billetter refunderes ikke. Se forøvrig Flytogets transportvilkår for gjeldende regler.

Flytoget kan si opp avtalen dersom vi stanser å tilby Flytoget App, endrer den vesentlig, eller det av andre årsaker blir uaktuelt å opprettholde den.

Dersom du vesentlig misligholder denne avtalen, kan Flytoget heve avtalen med øyeblikkelig virkning eller begrense hvilke deler av Flytoget App du får tilgang til.1 Med kunden menes vedkommende selv, en samt dens foresatte eller verge. Ansatte ved Oslo lufthavn vil også bli betegnet som kunde når de kjøper billetter til rabattert pris som følge av deres ansettelsesforhold.

2 Med Flytogets digitale plattform menes: Flytoget App, Min side, EuroBonus, Flytogets nettside, og tilknyttede betalingsløsninger fra samarbeidspartnere.

3 Partenes rettigheter og plikter reguleres av Flytogets transportvilkår, jernbaneansvarsloven og jernbanepassasjerrettighetsforskriften, Vilkår for Flytogets billetter, reiseinformasjon om bl.a. billetter og priser, reisegaranti og tilgjengelighet finnes på flytoget.no reiseinformasjon.

4 Med personopplysninger menes informasjon om medlemmet og dets aktiviteter og kommunikasjon mellom partene. Vi ber deg om å registrere ditt fulle navn for å personalisere tjenesten. Vi ber deg om å registrere kontaktinformasjon, herunder telefonnummer, og postadresse. E-postadresse vil blant annet benyttes til utsendelse av kvittering. For billettkjøp i Flytoget App lagres mobilnummer. Dersom du endrer mobilnummer, vil billetter som finnes før nummerendringen også være tilgjengelig i Flytoget App. Flytoget vil etterspørre din alder og valg av billettype. Flytoget vil registrere betalingsinformasjon, herunder kjøp av reise, inkludert avreisested og destinasjon for reisen, kjøpstidspunkt, og beløp betalt. Flytoget vil registrere elektronisk og teknisk informasjon, herunder informasjon om din telefon og app, IP-adresse, trafikkdata, app ID, app versjon, operativsystem og telefonmodell, slik at vi skal kunne hjelpe deg best mulig ved behov og tilby relevante oppdateringer. Flytoget vil registrere din lokasjon, som muliggjør at Flytoget App automatisk kan foreslå nærmeste stasjon som avreisestasjon, og presentere våre tjenester der de er mest relevant for deg. Flytoget vil registrere nettverkskommunikasjon, idet all informasjonen i Flytoget App, krever nettverkstilgang for å hente informasjonen i Flytogets systemer. Nettverkstilgangen kan være et trådløst nett eller et mobilt nettverk. For ansatte med ID-kort på Oslo lufthavn vil det ved registrering av telefonnummer i Flytoget App automatisk innhentes bekreftelse på arbeidsforholdet fra Avinors database over ID-kort. Formålet er å tilby billettypen den ansatte har krav på. Det vil ikke bli utvekslet personlige opplysninger i denne prosessen. Personopplysningene kan være sammenstilt og hentes av Flytoget, Flytogets samarbeidspartnere, og eksterne kilder.

5 Med behandling menes enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, organisering, tilpassing, endring, sammenstilling, justering, kombinering, strukturering, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

6 Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

7 Flytoget samarbeider med følgende bedrifter: SAS Eurobonus.

8 Med kommunikasjon menes brevpost, elektronisk post, telefon (inkludert mobiltelefon, SMS, MMS), Push Notifications, e-post, sosiale medier og andre digitale kanaler.

9 En push notification er en kort melding direkte til kundens telefon. Meldingen varsler om nytt innhold, forbedringer, eller tilbud som Flytoget mener vil være av interesse for kunden. Kunden velger om Push Notifications skal mottas når applikasjonen installeres. Kunden kan også velge å ikke motta Push Notifications ved å trekke tilbake samtykke i menyen for innstillinger på mobiltelefonen.

10 https://www.sas.no/eurobonus/om-eurobonus/Medlemsvilkar/

11 Misbruk kan blant annet omfatte utilbørlig og respektløs oppførsel mot Flytoget eller dennes partnere, ansatte eller passasjerer, samt straffbare handlinger eller handlinger som allment blir ansett som umoralske eller uetiske.

12 +47 23 15 90 00.

13 flytoget@flytoget.no

14 Begjæringen sendes til Flytoget AS (merk: kundeservice), Postboks 19 Sentrum, 0101 Oslo.

15 Rettighetene er beskyttet av opphavsrettslige regler. Enhver kommersiell utnyttelse av disse er forbudt uten forutgående skriftlig avtale med Flytoget, eller Flytogets underleverandører og samarbeidspartnere. Dette gjelder både kopiering, videreformidling og salg av informasjon, bilder, grafiske elementer, programkoder og tekniske løsninger. Du har ikke rett til å forsøke å omgå sikkerhetssystemet til Flytogets digitale plattform. Brudd på dette punkt kan medføre erstatningsansvar og straffeansvar.

Vilkår versjon 2, publisert 15.08.2016